TOOS ZEELENBERG

Praktijk: De Gast 45, 9801 AB Zuidhorn, 

     telefoon 0610339922   

E-mail: Toos Zeelenberg

Na mijn studie Nederlands heb ik met plezier gewerkt als docente aan verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en in de volwasseneneducatie. Ik deed veel taken in de begeleidende sfeer, 

waardoor de behoefte ontstond om bij te scholen op het sociale vlak  (Voortgezette Agogische Beroepsopleiding). Vervolgens heb ik enkele jaren allerlei trainingen verzorgd in het kader van heroriëntatie op de arbeidsmarkt. 

Ik maakte de overstap naar het bedrijfsmaatschappelijk werk en heb bij diverse bedrijven en instellingen gewerkt. De vele individuele gesprekken maakten dat ik de behoefte voelde om mij verder psychotherapeutisch te scholen. Ik  volgde de opleiding hypnotherapie, het upgradingstraject voor de EAP (European Association for Psychotherapy) en  diverse trainingen, o.a. NLP.  In 1996 startte ik met een eigen praktijk. 

Ook in mijn eigen leven bleek dat terugkerende problemen alleen op te lossen zijn, als je steeds meer bereid kunt zijn fundamenteel naar jezelf te kijken. Ik kwam in contact met het werk van Jean Jenson en Ingeborg Bosch. De ideeën spraken mij aan en ik heb  5 jaar deelgenomen aan het professionele trainings-programma PRI-therapie. Daarna wilde ik verder werken als zelfstandig integratief therapeut. De PRI-opleidingsjaren waren van grote betekenis voor mijn persoonlijke ontwikkeling en leveren een belangrijke bijdrage in mijn werk.  

Ik hou van mijn werk en vind het waardevol om mijn opgedane kennis en ervaringen door te geven aan cliënten, tegenwoordig wel in een beperktere werkweek.

Vergoeding van de therapie is afhankelijk van de aanvullende verzekering. 

 

Lid van Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten  en Agogen (NVPA) nr 235-1407194 

                                                             

BAS KREMER

Bas Kremer

Bas Kremer (1963) heeft drie werkadressen:

- Gezondheidscentrum "de Lijnwoerd",  Schoolstraat 6,   9411 PB  in Beilen

- Hereweg 100, 9725 AJ   in  Groningen

- Pleviereneiland 5, 9613 AS in Meerstad, vlak naast Groningen

Ik ben telefonisch te bereiken op 050-5252049 of via:     Mail Bas Kremer 

BAS KREMER en zijn werkervaringen.

Ik heb voordat ik mijn privé praktijk "Achilles" startte in ´94, een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis Licht en kracht te Assen. Toen ik begon binnen de psychiatrie had ik nog het idee dat het daar een plek zou zijn waar mensen met hun oud zeer terecht zouden kunnen. Vooral mijn ervaringen de laatste jaren op een voorgezette behandelafdeling al daar, bevestigden voor mij dat psychische klachten en oud zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Iets dat ik ook zelf terugkijkend naar mijn eigen persoonlijke geschiedenis duidelijk heb ervaren. Mede door mijn start in de psychiatrie, werd ik al vroeg geconfronteerd met beelden als borderline of bijvoorbeeld een dissociatieve stoornis. Klachten die een direct gevolg lijken te zijn van een belaste voorgeschiedenis.

 Door de jaren heen ben ik me gaan bijscholen in hypnotherapie, NLP, en psychotherapie. Hoewel ik  waardevolle ideeën en methodieken bij deze richtingen tegenkwam, bleef het toch zoeken naar een  verdere verdieping binnen het therapeutisch werken. In 1997 kwam ik in contact met het werk van  Jean Jenson en even later met het werk van Ingeborg Bosch. Onder andere het basisbegrip dat je je  geschiedenis niet kan veranderen, maar moet leren accepteren, de uitgebreide analyse van de  afweermechanismen als kern van de problemen in het hier en nu en de ontmanteling van de  persoonlijke afweer, gaven mij een gevoel van thuiskomen. In Jenson en Bosch ontmoette ik  collega's die dezelfde taal spraken. De inzichten van Jenson en Bosch ontwikkelden zich de afgelopen  jaren tot een nieuwe therapeutische stroming, past reality integration therapie. Hier volgde ik  verschillende workshops, mijn leertherapie en een aantal jaren van het opleidingsprogramma tot past  reality integration therapeut.  Ik ben erg enthousiast over deze manier van werken en kijken naar  mensen. Dit alles is dan ook van grote invloed geweest op mijn huidige manier van leven en werken.  Ik heb echter besloten niet door te gaan voor certificering, omdat ik als zelfstandig integratief therapeut verder wilde werken en de mogelijkheid wilde hebben ook andere methodieken in mijn werk te kunnen integreren.

Ben verder gegaan en heb mijn erkenning behaald bij de Europese Associatie voor Psychotherapie. Dit maakt dat de therapie nu veelal in de eerste lijn vergoed wordt.

Ondertussen zijn we aan het zoeken naar een verdere integratie van verschillende stromingen. We kijken nu meer bewust naar de verschillende (afweer) reacties in je lichaam en we nemen deze mee binnen de "Integratieve Therapie". Mindfulness is ook een prachtige aanvulling op het therapeutisch werken. Maar ook de Bad Cluster Eliminatie therapie ontwikkeld door J. Korthuis, geeft weer een verdere verdieping over hoe ons brein functioneert en onze waarneming soms wordt vertroebeld.

In 1997 ontmoette ik Toos Zeelenberg en wij deelden onze enthousiasme voor deze nieuwe manier van kijken en werken. In 1999 besloten wij om samen "Mensenwerk" op te richten en nauwer te gaan samenwerken.

Samen met mijn collega en partner Hanny van Elburg heb ik een praktijk voor Integratieve Therapie, Achilles. Naast een gemeenschappelijke praktijk en werkwijze, hebben we samen twee kinderen.

 

Vergoedingen:

Een consult kost voor particulieren 83,20 euro. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om eventueel voor een vergoeding van therapiekosten in aanmerking te komen. 

Bas Kremer is aangesloten bij het N.V.P.A. (Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen en de NAP (Nederlands Associatie voor Psychotherapie. Dit biedt goede mogelijkheden bij verschillende verzekeraars tot (enige) vergoeding van therapiekosten. Hij heeft bijvoorbeeld een contract met Menzis, maar valt ondertussen binnen steeds meer verzekeraars in de basisverzekering onder eerste-lijns psychotherapie.

Nieuw is de samenwerking van Bas Kremer t.b.v. tweede lijns problematiek in de GGZ. Hij werkt op de woensdag en donderdag in Beilen bij de GGZ instelling van drs. Cees van den Berg, (jeugd-) psychiater/psychotherapeut.

Lokatie: Gezondheidscentrum "de Lijnwoerd"

Schoolstraat 6

9411 PB Beilen

Deze samenwerking maakt het veelal mogelijk om uw (tweede lijns) therapie volledig vergoed te krijgen.

Tot slot een aantal andere tips en mogelijkheden om uw kans op vergoeding te vergroten op een rijtje:

Informeer eens bij uw leidinggevende, personeelszaken of de Arbo-dienst, bedrijfsmaatschappelijkwerk of bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkt. Steeds vaker zijn bedrijven geneigd om vanuit preventie (een deel van) de kosten te vergoeden. Veelal betreft het dan klachten die de uitvoering van uw werk (gaan) belemmeren. Kijk ook op de website van Mensenwerk.

Sinds kort is er ook de mogelijkheid tot reïntegratietherapie. Soms is er therapie noodzakelijk om uw reïntegratie te ondersteunen: Reïntegratietherapie.

In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling bijzondere bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden; ook mensen met een minimum inkomen, kunnen hierop een beroep doen.

Ook kunt u soms de gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. 

Voor studenten aan de universiteit bestaat er zoiets als "het noodfonds". De ervaring leert dat je als student een groot gedeelte van de therapiekosten kunt betalen vanuit gelden van dit fonds. Hiervoor moet je zelf een verklaring invullen aangevuld met een brief van de therapeut.

Soms zijn er ook mogelijkheden via het Schadefondsgeweldsmisdrijven om uw therapiekosten te declareren. Bureau slachtofferhulp kan een dergelijke aanvraag begeleiden.

 

Lid van Het Nederlands Verbond van Psychotherapeuten, Psychologen en Agogen (NVPA) nr. 236-29071963;

Lid van de European Association For Psychotherapy via de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).