CAROLINE OOTES

Caroline Ootes (1959)
Personal Development Consultancy,
Praktijk voor Integratieve Therapie & Coaching & Training
Integratief therapeut, coach, trainer
Beethovenlaan 54, 2215 SH  Voorhout
telefoon: 06-51066781
 

Na het volgen van een intensieve coachopleiding bij The MMS Worldwide Institute, behaalde ik in 1999 mijn certificaat tot Coach. The MMS Worldwide Institute is als opleidingsinstituut door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en door The European Mentoring & Coaching Council (EMCC) geaccrediteerd én gecertificeerd met een "European Quality Award" (EQA). 
Vanaf 1999 werk ik onder de vlag van mijn eigen bedrijf Personal Development Consultancy (PDC): als procesbegeleider van teams die een omslag willen maken in de afstemming, samenwerking en communicatie en als coach/trainer van individuen die een veranderingsproces doormaken of willen aangaan om te breken met ineffectieve reactiepatronen. 

Na een aantal jaren ervaring als coach en trainer viel mij op dat veel van de inzichten, tools en handvatten die tijdens het coachingstraject tot positieve resultaten hadden geleid, na verloop van tijd toch weer uit het zicht verdwenen met als gevolg dat mensen weer in hun 'oude' gedrag terug vielen. 
Wat ik mij op een bepaald moment afvroeg was het volgende: 
Waarom vallen mensen weer terug in oude patronen? 
Welke (onbewuste) processen liggen hieraan ten grondslag dat zij niet of onvoldoende toepassen wat zij zo goed begrijpen en weten? 
 
In 2000 maakte ik, middels een workshop, kennis met het gedachtegoed van Ingeborg Bosch en Jean Jenson. Vervolgens las ik de boeken van I. Bosch en Jean Jenson en deze raakten mij in het diepst van mijn wezen. 
Mijn intuďtie/gevoel zei mij dat ik wellicht een antwoord op mijn vragen zou kunnen vinden door een nadere kennismaking aan te gaan met de past reality integration aanpak van Ingeborg Bosch. In 2001 volgde ik de Introductory workshop van past reality integration. Met stijgend ontzag voor de invloed van onze kindertijd op ons volwassen leven, besloot ik het opleidingsprogramma tot past reality integration therapeut te volgen bij Ingeborg Bosch. Gedurende deze jaren (2,5 jaar) van training, persoonlijke leertherapie en supervisie ben ik vertrouwd geraakt met deze methodiek die echt tot de kern doordringt. Persoonlijk hebben deze jaren ertoe geleid dat ik zelf heb mogen ervaren wat een bevrijding het is wanneer wij het heden kunnen waarnemen voor wat het is, zonder interpretaties, zonder een vertekende waarneming, zonder die sluimerende pijn die we maar niet kunnen plaatsen, waarvan de oorsprong in ons verleden ligt. 

Als integratief therapeut/coach werk ik vanuit verschillende stromingen voor het doorbreken van lichamelijke, emotionele en mentale blokkades. 
Na een aantal jaren intensief gewerkt te hebben op basis van past reality integration ben ik mijn horizon gaan verbreden door scholing te volgen in enkele andere stromingen zoals emotioneel lichaamswerk, ademtherapie, mindfulness, acceptance & commitmenttherapy. 

Integratieve therapie is zeer geschikt voor klachten die voortkomen uit stress (burn-out), angst, depressieve gevoelens, woede en andere emoties die ons evenwicht verstoren oftewel klachten die voortkomen uit afweer. Daarnaast kunt u terecht voor zingevingsvragen. 
Vormen van therapie die mogelijk zijn: individuele therapie, relatietherapie, re-integratietherapie, zingevingstherapie. Daarnaast geef ik coaching aan managers, teamleiders en professionals. Zo werk ik o.a. als freelance coach voor de Baak, het managementopleidingscentrum van de werkgeversverenigingen.

Ik werk voor de zakelijke markt (middels coachingstrajecten voor werkgerelateerde vraagstukken, loopbaanvragen en re-integratietrajecten) en voor de particuliere markt (voor persoonlijke en/of relationele problemen, zingevingsvragen).
Mocht u een offerte of brochure willen ontvangen over een coachings- of therapietraject, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen: 06-51066781.


Beroepsverenigingen:


Lid van de Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten (VNT). 
Lidmaatschapsnr: 08.049. www.vnt-nederland.nl 

Vergoeding


Bij uw verzekering kunt u informeren of (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is uit de aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve therapie. Tip: indien u voor het einde van het jaar de meest uitgebreide aanvullende verzekering neemt, dan kunt u in het nieuwe jaar gebruik maken van de meest optimale vergoeding die u verzekering verstrekt. Het komt ook voor dat cliënten besluiten om aan het einde van het jaar over te stappen naar een verzekering die voor het nieuwe jaar de therapie grotendeels vergoeden. Laatste tip: nogal wat werkgevers zijn bereid om te investeren in u als medewerker in het kader van persoonlijke ontwikkeling, stressmanagement en persoonlijke effectiviteit. U kunt met mij overleggen wat daarvoor de meest geschikte weg lijkt te zijn

Trainingen, Workshops, Retraites:


-Workshop ‘Uit de structuur’


-Workshop Mindfulness


-Mindfull in Business


-Meditatie


-Retraite: ‘Op adem komen’
 
Meer informatie over de trainingen en de workshops: zie website:


Of bel: 0651066781.
Comments