Wat is integratieve therapie?


Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.


Binnen Integratieve Therapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Meestal zien we het heden dus niet voor wat het werkelijk is, maar kijken we in de achteruitkijkspiegel naar de reflectie van ons verleden. Deze invloed is niet gering:

 • onze waarneming is gekleurd: we zien onze oude realiteit en die plakken we op het heden ("niemand moet mij", "iedereen vindt mij lastig" etc.)

 • we voelen vaak onze oude, onverwerkte gevoelens en menen dat het nu zo is (machteloosheid, eenzaamheid etc.)

 • we zijn bang voor wat we eerder hebben meegemaakt ("ze lachen me vast uit", "De ander wordt vast woedend" etc.)

 • we zijn nu boos om wat we toen niet kregen ("jij luistert niet naar mij!", "jij respecteert mij niet!" etc.)

 • we verlangen nu naar wat we toen nodig hadden (onverdeelde aandacht, aanvoelen wat je nodig hebt etc.)

 • we geloven nog steeds in de illusies die we vroeger nodig hadden om te overleven ("het ligt aan mij", "ik heb niets nodig" etc.)

De impact die onze kindertijd nog steeds op ons heeft, maakt ons veel minder vrij en veel meer belast dan nodig is.
Integratieve Therapie helpt je bij het loskomen van deze ballast. Om dit doel te bereiken put de integratief therapeut uit meerdere stromingen en technieken, en staat zowel denken, voelen, handelen en lichaamsbewustzijn centraal. Herkennen wanneer je waarneming vertekend is door je verleden en waardoor dat plaatsvindt, weten hoe je de destructieve overlevingspatronen die dan geactiveerd worden kan loslaten, en leren hoe je de pijnlijke gevoelens die daarachter schuilgaan, kan voelen en integreren, vormen belangrijke pijlers in de therapie.

De resultaten van dit bevrijdingsproces zijn per persoon heel verschillend, maar kenmerkend is:

 • meer energie voelen

 • meer bewust leven in het hier en nu

 • meer vrijheid in doen en laten ervaren

 • het heden zien voor wat het is, zonder filters en illusies

 • meer in contact zijn met wie je echt bent

 • je onafhankelijker en meer volwassen voelen

 • vaker en intenser "hedengevoelens" als blijdschap, liefde, verbinding, vreugde, compassie, rust, ontroering en geluk beleven

 • steeds minder angst, boosheid en negativiteit ervaren

 • meer het leven leven dat bij je past (qua werk, relatie, bezigheden)
Comments